Termeni și conditii generale de Vânzare
Active life Inv., s.r.o.
(denumită în continuare “Condiții“)

Articolul 1

Norme introductive

1.1. Aceste condiţii descriu drepturile şi obligaţiile dintre compania Active life Inv., Ltd., înregistrată în Plynárenská 1, 82109 Bratislava, număr de înregistrare al companiei 51 006 766 (denumită în continuare “Vânzător“) şi persoanele fizice sau juridice care, prin intermediul site-ului Web http://www.zerex.ro (denumit în continuare “Website") sau prin telefon, cumpără produsele oferite de companie (denumit în continuare “Cumpărător"). În scopul acestor condiţii, prin „Produse” se subînţelege gama de produse de vânzare publicate de către Vânzător pe site-ul Web.

1.2. În cazul în care Cumpărătorul nu este consumator (Secţiunea 2(1)(a) Actul nr. 250/2007 referitor la protecţia consumatorului), Art. 6, 7 şi 8 expuse în aceste Condiţii nu se aplică contractului dintre Vânzător şi Cumpărător. Dependenţa legală dintre părţile semnatare care nu sunt descrise în aceste Condiţii este reglementată de normele Actului nr. 513/1991 al Codului Comercial, prezentat în Anexă.

Articolul 2

Încheierea contractului

2.1 Cumpărătorul se obligă să trimită Vânzătorului ciorna contractului (comanda) prin intermediul formei electronice de pe Website. La efectuarea comenzii, Cumpărătorul precizează cantitatea, tipul produsului şi metoda livrării. Cumpărătorul se obligă să indice numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa poştală şi adresa electronică (e-mail). Cumpărătorul expediază formularul de comandă Vânzătorului prin tasta „efectuează comanda”. Comanda poate fi efectuată prin telefon, apelând la nr. 0040800400151. Contractul de cumpărare este încheiat în momentul livrării produsului către Cumpărător.

2.2 Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul despre recepţionarea comenzii prin expedierea unui mesaj la nr. de telefon indicat în formularul de comandă nu mai tîrziu de 3 zile de la recepţionarea comenzii. Contractul este încheiat în momentul confirmării recepţionării cererii de comandă de către Vânzător.

2.3 Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda până la recepţionarea confirmării comenzii sau facturii de comandă.

2.4 Vânzătorul se obligă să respecte Condiţiile de vînzare din momentul publicării produselor pe Website.

2.5 Cumpărătorul se obligă să expedieze Vânzătorului la adresa de e-mail [email protected] toate informaţiile necesare conform drepturilor şi obligaţiilor expuse în contract.

Articolul 3

Prețul de cumpărare și costul de livrare

3.1 Părţile semnatare iau cunoștiință că la efectuarea comenzii, preţul de cumpărare al produsului e conform celui afişat pe site-ul Web.

3.2 Dacă nu se prevede altfel, preţurile publicate pe site-ul Web nu includ costurile de ambalare şi expediere.

3.3 Vînzarea se efectuează prin corespondenţă. Dacă nu se prevede altfel în Condiţii, preţul de cumpărare şi costurile de livrare se plătesc la momentul livrării produsului către Cumpărător.

3.4 Factura va fi livrată Cumpărătorului în cutia produsului şi va servi drept notă de livrare şi de confirmare a plăţii.

3.5 Plăţile serviciilor poştale nu vor fi considerate drept recepţionate până la momentul rambursării acestora.

Articolul 4

Livrarea produsului

4.1 Locul colectării produsului (denumit în continuare destinaţia) este specificat în comanda Cumpărătorului. Destinaţia livrării este indicată în cererea Cumpărătorului. În cazul în care destinaţia este în afara Republicii Slovacia, Vânzătorul va facilita expedierea produsului la adresa indicată de către Cumpărător. Cumpărătorul acceptă că îşi asumă responsibilitatea ca condițiile de livrare să fie în conformitate cu legislaţia ţării vizate.

4.2 Vânzătorul acceptă cererile de comenzi şi le procesează zilnic până la ora 15:00. Produsele sunt expediate zilnic şi livrate, de obicei, în termen de 5 zile. Timpul livrării produsului poate fi prelungit în cazul circumstanţelor neprevăzute. Cumpărătorul nu are dreptul la despăgubiri în cazul în care livrarea nu se efectuează în timpul prevăzut.

4.3 Cumpărătorul este înştiinţat de către Vânzător despre expedierea produsului prin intermediului unui mesaj sau printr-un apel la nr. de telefon indicat în formularul de comandă.

4.4 Cumpărătorul se obligă să intre în posesia produsului într-un timp rezonabil. Cumpărătorul se obligă să verifice ca pachetul să nu conțină defecte de ambalare sau sigilare şi să raporteze imediat persoanei responsabile de livrare. La preluarea produsului, Cumpărătorul se obligă să verifice ca produsul să corespundă comenzii iniţiale şi să nu conţină defecte. Dacă produsul este defect sau nu corespunde comenzii iniţiale Cumpărătorul se obligă să raporteze faptul în nota de livrare.

4.5 În cazul în care defectul produsului nu este evident în momentul livrării, Cumpărătorul se obligă să informeze Vânzătorul şi reprezentantul de livrare despre defectul acestuia nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea produsului. În următoarea zi de la semnalarea defectului, Cumpărătorul şi reprezentantul de livrare vor întocmi un raport de înştiinţare. După primirea raportului, Cumpărătorul are dreptul de a beneficia de despăgubiri cauzate de pierderea parțială sau defectul produsului.

4.6 Produsul este livrat Cumpărătorului într-un ambalaj discret.

Articolul 5

Responsabilitate pentru defectarea produselor, retenția titlului

5.1 Riscul de defectare al produsului este trecut pe seama Cumpărătorului în momentul în care acesta intră în posesia produsului. Recepționarea este confirmată prin semnătura Cumpărătorului.

5.2 Produsul devine proprietatea Cumpărătorului în momentul în care acesta confirmă efectuarea comenzii.

Articolul 6

Garanții, produse defecte, plângeri, servicii

6.1 Vânzătorul oferă o garanție de 24 de luni sau până la data indicată pe ambalajul producătorului.

6.2 Garanţia nu acoperă defectele produse în urma utilizării produsului în alte scopuri decît cele indicate în instrucţiunile ambalajului, în urma daunelor mecanice, expunerii radiaţiei termice şi/sau electromagnetice, condiţiilor meteorologice, factorilor de mediu (umiditate, praf, expunere solară) şi prelucrării neautorizate.

6.3 Garanţia nu acoperă defectele produse în urma utilizării produsului în alte scopuri decît cele indicate în instrucţiunile ambalajului.

6.4 La solicitarea dreptului de garanţie împotriva produselor defecte, Cumpărătorul se obligă să prezinte o dovadă de cumpărare a produsului (factură/chitanţă de plată) şi o notificare în formă scrisă care să conţină descrierea defectului produsului vizat. Cumpărătorul se obligă să returneze produsul împreună cu accesoriile acestuia. În cazul în care produsul este expediat prin poştă, Cumpărătorul se obligă să asigure transportarea protejată a produsului.

6.5 În cazul în care defectul poate fi înlăturat, Cumpărătorul are dreptul să solicite înlăturarea acestuia în mod gratuit, într-un timp rezonabil. Vânzătorul se obligă de a înlătura defectul produsului fără întîrzieri nejustificate. Cumpărătorul poate să solicite înlocuirea produsului defect sau a accesoriilor defecte cu condiţia că aceasta nu va cauza costuri excesive Vânzătorului. Vânzătorul poate să schimbe produsul defect cu unul nou în locul înlăturării defectului, cu condiţia că aceasta nu va cauza dificultăţi Cumpărătorului.

6.6 Dacă Vânzătorul stabileşte (prin testare) că produsul reclamat e lipsit de defecte sau nu satisface criteriile producătorului la dreptul de garanţie, cererea este considerată nejustificată şi produsul reclamat va fi returnat Cumpărătorului. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a cere despăgubire de la Cumpărător pentru costurile suportate din cauza plângerii nejustificate.

Articolul 7

Retragerea contractului

7.1 În cazul în care defectul nu poate fi înlăturat, Cumpărătorul are dreptul la o reducere de preţ.

7.2 În cazul în care defectul nu poate fi înlăturat şi produsul nu poate fi utilizat, Cumpărătorul are dreptul de a retrage contractul. Cumpărătorul are dreptul de a retrage contractul şi în cazul în care defectul a fost înlăturat însă produsul nu poate fi utilizat din cauza altor defecte. Vânzătorul va emite o notă de credit în valoarea preţului de cumpărare şi o formă de retragere a contractului.

7.3 În cazul în care Vânzătorul nu poate executa prevederile din contract din cauza incapacităţii livrării produsului comandat, Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul imediat şi să emită un ordin de rambursare a preţului de cumpărare nu mai tîrziu de 14 zile. Ordinul nu prevede rambursarea costurilor ce ţin de procesul de comandare a produsului.

7.4 În momentul expedierii notificării de retragere, contractul este anulat pentru toate părţile semnatare. Părţile semnatare se obligă să restituie plăţile stabilite în contract fără întîrzieri nejustificate.

7.5 Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul despre retragerea contractului la adresa de e-mail [email protected] Retragerea contractului va include detaliile de identificare a Cumpărătorului, numărul şi data comenzii, descrierea exactă a produsului, metoda restituirii plăţii de către Vânzător, numărul contului bancar. În momentul retragerii contractului, Cumpărătorul se obligă să returneze Vânzătorului produsul în ambalaj original, nedeschis şi dovada de plată.

7.6 În cazul în care Cumpărătorul retrage contractul şi livrează Vânzătorului produsul în ambalaj original, sigilat şi neutilizat, Vânzătorul va oferi Cumpărătorului o compensaţie care corespunde preţului de cumpărare. Vânzătorul va returna Cumpărătorului preţul produsului indicat în formularul de comandă (costurile de livrare nu sunt incluse) în decursul a 14 zile calendaristice de la recepţionarea petiției de retragere a contractului şi returnarea produsului către Vânzător conform metodei specificate de către Cumpărător în petiția de retragere a contractului. În cazul în care ultima zi din perioada vizată este o sărbătoare publică, data limită este extinsă până la următoarea zi lucrătoare.

Articolul 8

Alte căi de gestionare a conflictelor

8.1 În cazul în care Cumpărătorul consideră că drepturile sale au fost încălcate sau dacă nu este satisfăcut de modul în care Vânzătorul gestionează plîngerea înaintată, Cumpărătorul are dreptul de a contacta Vânzătorul la adresa de e-mail [email protected] pentru a solicita măsuri corective. În cazul în care Vânzătorul nu răspunde la solicitarea Cumpărătorului în termen de 30 de zile de la data expedierii, Cumpărătorul are dreptul de a recurge la o modalitate alternativă (extrajudiciară) de soluţionare a problemei conform Actului nr.102/2014 (Secţiunea 3(1)(t)) şi Actului nr. 391/2015. Cumpărătorul are dreptul de a recurge la acţiunile specificate în Actul 11(2) şi Actul 391/2015 al Codului.

8.2 Cumpărătorul poate înainta o plîngere prin intermediul formularului de Soluționare Online a Litigiilor care poate fi accesat la adresa Web https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Plîngerea poate fi înaintată în cazul în care Cumpărătorul şi Vânzătorul au ambii domiciliul în UE. Fiecare parte implicată va suporta costurile asociate cu rezolvarea conflictului în mod separat, fără a beneficia de rambursări.

Articolul 9

Norme finale

9.1 Condițiile sunt valabile din momentul publicării acestora pe site-ul Web.

9.2 Contractul dintre părțile semnatare se supune legislației și regulamentului Republicii Slovacia.

9.3 La plasarea comenzii, Cumpărătorul acceptă ca Vânzătorul să proceseze datele sale cu caracter personal în scopul îndeplinirii drepturilor şi obligaţiilor expuse în contract şi în scopul de a informa Cumpărătorul despre produsele şi serviciile furnizate. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment.

9.4 Normele expuse pe acest site Web poate să nu coincidă cu recomandările instituţiilor medicale din ţara dvs. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate în urma utilizării sau păstrării neadecvate a produsului. Cumpărarea şi utilizarea produsului intră în responsabilitatea Cumpărătorului.

9.5 Cumpărătorul recunoaşte că retragerea contractului nu poate fi efectuată în cazul produselor:
a.care sunt expuse deteriorării sau expirării rapide
b.împachetate în ambalaje de protecţie care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau igienei sau în cazul în care ambalajul protector s-a deteriorat în urma livrării

9.6 Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele produsului dacă acestea au fost cauzate din neglijența Cumpărătorului.

9.7 Cumpărătorul recunoaşte că Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate în urma neglijării instrucţiunilor oferite în ambalaj sau a utilizării sau păstrării neadecvate a produsului. Vânzătorul nu este responsabil pentru conţinutul prospectului furnizat de către producător.

9.8 Vânzătorul nu este responsabil pentru efectele reduse ale produsului, în cazul în care:
a.produsul nu este administrat în conformitate cu recomandările şi instrucţiunile prezentate în prospectul de utilizare şi pe site-ul Web
b.efectele produsului pot fi influenţate de reacţiile medicale, condiţiile psihologice, regimul alimentar, igiena şi modul de viaţă al Cumpărătorului

9.9 La efectuarea comenzii, Cumpărătorul acceptă termenii şi condiţiile generale ce ţin de livrarea produsului şi contraindicaţiile publicate pe site-ul Web. Acordul dintre Cumpărător şi Vânzător este reglementat de aceste condiţii, care sunt obligatorii pentru ambele părţi semnatare.

Articolul 10

Protecția datelor cu caracter personal

10.1. În cazul unei persoanei fizice, Cumpărătorul se obligă să furnizeze Vânzătorului: numele și prenumele, adresa de facturare și codul poștal, adresa de expediere și codul poștal, numărul de telefon și adresa e-mail.

10.2. În cazul unei persoane juridice, Cumpărătorul se obligă să furnizeze Vânzătorului: numele companiei, adresa de facturare și codul poștal, adresa de expediere și codul poștal, numărul de înregistrare al companiei, numărul de telefon și adresa e-mail.

10.3. Conform cerințelor Secțiunii 11 (1) Actul nr. 122/2013 cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal (PDCP), prin expedierea cererii de cumpărare către Vânzător, Cumpărătorul declară și acceptă ca datele sale personale sa fie procesate și incluse în baza de date a companiei. Cumpărătorul declară și aprobă ca Vânzătorul și persoanele terțe să proceseze datele sale personale, contractele de cumpărare, facturile și alte documente relevante în scopul încheierii contractului. Vânzătorul se obligă să proceseze datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în conformitate cu prezenta lege a Republicii Slovacia. După îndeplinirea obiectivelor de procesare, Vânzătorul va asigura eliminarea datelor personale ale Cumpărătorului în conformitate cu cerințele Secțiunii 17 (1) PDCP. Acordul de procesare a datelor cu caracter personal poate fi retras de către Cumpărător în orice moment, prin intermediul unei cereri scrise. Consimțământul va expira în decurs de 1 lună de la depunerea cererii de retragere.

10.4. Cumpărătorul are dreptul să actualizeze datele sale personale online, pe platforma e-shop a site-ului Web în spațiul clientului, imediat după înregistrare.

10.5. Cumpărătorul declară în conformitate cu cerințele prezente (Secțiunea 6 (2)(c)) PDCP că datele cu caracter personal vor fi obținute doar în scopurile expuse în paragraful 9.3.

10.6. Cumpărătorul declară în conformitate cu cerințele prezente (Secțiunea 6(2)(e)) PDCP că datele cu caracter personal colectate în alte scopuri decât cele expuse în paragraful 9.3 vor fi colectate, procesate sau utilizate în mod separat, în conformitate cu scopul colectării și nu vor fi fuzionate cu datele personale.

10.7. Cumpărătorul declară în conformitate cu cerințele prezente (Secțiunea 6(2)(i)) PDCP că datele vor fi procesate respectând bunele maniere, și că nu va acționa împotriva criteriilor expuse in PDCP sau altor reguli obligatorii. Vânzătorul declară că nu va obține consimțământul Cumpărătorului prin impunere sau amenințare de respingere a contractului, serviciului sau produsului.

10.8. În baza unei cereri scrise, Cumpărătorul are dreptul de a solicita de la Vânzător:
1/ o confirmare de procesare a datelor cu caracter personal,
2/ informații referitor la metoda de procesare a datelor cu caracter personal, care vizează:
a) identificarea datelor Vânzătorului sau a autorității care îl reprezintă,
b) identificarea datelor agenților intermediari; nu este aplicabil în cazul în care Vânzătorul nu urmează Secțiunea 8 PDCP în procesul de colectare a datelor cu caracter personal,
c) scopul procesării datelor cu caracter personal,
d) scopul furnizării datelor cu caracter personal conform Secțiunii 10(4) (primul paragraf) PDCP
e) informații suplimentare referitor la protecția drepturilor și intereselor Cumpărătorului în diferite circumstanțe și condiții de procesare ale datelor cu caracter personal, care vizează:
- sfaturi referitor la acțiunile voluntare și obligatorii de aprovizionare a datelor cu caracter personal; dacă Vânzătorul obține datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în baza Secțiunii 11 PDPA, Vânzătorul trebuie să informeze Cumpărătorul despre termenul de valabilitate a consimțământului; dacă obligațiunile Cumpărătorului de a oferi datele sale personale sunt în baza unui act al Uniunii Europene, unui tratat sau unui act legislativ, Vânzătorul își asumă responsabilitatea de a informa Cumpărătorul despre baza legală a obligațiunilor vizate și despre consecințele care urmează în cazul în care Cumpărătorul refuză sa ofere datele personale relevante.
- persoanele terțe, în cazul în care accesul lor la datele cu caracter personal este prevăzut și menționat în mod explicit,
- grupurile de destinatari, în cazul în care accesul lor la datele cu caracter personal este prevăzut și menționat în mod explicit,
- modalitatea de publicare a datelor personale, în cazul în care acestea sunt prevăzute de a fi făcute publice,
- țările terțe, în cazul în care este prevăzut ca datele cu caracter personal sa fie transmise acestor țări.
La eliberarea deciziei ce ține de informația expusă în paragraful 9.11, Cumpărătorul are dreptul de a fi informat despre procedura de procesare și evaluare a operațiilor:
- informație inteligibilă referitor la sursa de achiziționare a datelor personale,
- lista datelor personale ale Cumpărătorului care urmează de a fi procesate, prezentate în mod inteligibil,
- corectarea sau eliminarea datelor personale incorecte sau incomplete,
- eliminarea datelor personale ale Cumpărătorului în cazul în care scopul de procesare a fost finalizat; în cazul în care documentele administrative ce conțin date cu caracter personal sunt supuse procesării, Cumpărătorul poate solicita returnarea sau eliminarea datelor personale, în cazul nerespectării legii vizate.
- blocarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în cazul în care acesta depune o cerere scrisă de retragere a consimțământului de procesare înaintea termenului de expirare a acestuia.

10.9. Drepturile Cumpărătorului prevăzute în secțiunea 9.1., 5 și 6 pot fi limitate de legea în vigoare sau în cazul în care acestea pune în pericol protecția Cumpărătorului sau drepturile altor persoane.

10.10. În baza unei cereri scrise gratuite, Cumpărătorul are dreptul de a se opune:
- procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, fără obținerea în prealabil a consimțământului acestuia. În acest caz, cumpărătorul are dreptul de a cere ca datele sale să fie eliminate,
- folosirea titlului academic, numelui, prenumelui și adresei Cumpărătorului în scopuri de marketing prin intermediul serviciilor poștale.
- furnizarea titlului academic, numelui, prenumelui și adresei Cumpărătorului în scopuri directe de marketing.

10.11. În baza unei cereri scrise sau prin prezență fizică în cazul în care situația nu poate fi amânată, Cumpărătorul are dreptul de a solicita eliminarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Secțiunile 10(3)(a), (e), (f) or (g) PDCP prezentând motivele sau dovezile care atestă încălcarea drepturilor sau intereselor acestora; dacă se demonstrează că obiecțiile Cumpărătorului sunt legitime, Vânzătorul este obligat să blocheze și să elimine datele personale vizate într-un termen rezonabil de timp.

10.12. După întocmirea cererii, Cumpărătorul are dreptul de a se opune şi de a refuza decizia Vânzătorului dacă aceasta urmează să cauzeze consecinţe legale nefavorabile. Acest drept este acordat în cazul în care decizia este bazată doar pe actele de procesare automată a datelor cu caracter personal. Cumpărătorul are dreptul să solicite examinarea datelor personale utilizînd o metodă alternativă celei de procesare automate; Vânzătorul este obligat să răspundă la solicitarea Consumatorului, care va avea un drept deciziv în examinarea deciziei. Vânzătorul îşi asumă responsabilitatea de a informa Cumpărătorul referitor la metoda de examinare şi referitor la rezultatele investigaţiei în parametrii de timp indicaţi în paragraful 9.19. Cumpărătorul poate fi lipsit de acest drept numai în prezenţa unui act special de reglementare a măsurilor de protecţie a drepturilor consumatorului, în cazul în care decizia Vânzătorului este în conformitate cu condiţiile stabilite în contract, sau în cazul în care Vânzătorul a adoptat alte măsuri de a asigura interesele Cumpărătorului.

10.13. În cazul în care Consumatorul îşi solicită drepturile
- printr-o cerere scrisă relevantă, cererea va fi considerată şi supusă actului menționat mai sus; cererea scrisă poate fi expediată prin fax sau e-mail nu mai tîrziu de 3 zile de la data expedierii.
- prin prezenţa fizică – prin întocmirea unui raport, care conţine informaţii despre identitatea solicitantului, scopul şi termenul de solicitare şi semnătura Cumpărătorului; Vânzătorul este obligat să ofere Cumpărătorului o copie a raportului dat.
- printr-o persoană intermediară care este obligată să trimită cererea Vânzătorului fără întîrziere, conform condiţiilor 1 şi 2 din acest paragraf.

10.14. La suspectarea procesării neautorizate a datelor cu caracter personal, Cumpărătorul poate să solicite întocmirea unei investigaţii de către Oficiul pentru Protecţie a Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovacia.

10.15. Dacă Cumpărătorul nu exercită capacitate legală deplină, drepturile acestuia pot fi solicitate de către un reprezentant legal.

10.16. Dacă Cumpărătorul nu mai este în viaţă, drepturile acestuia, expuse în prezentul act pot fi solicitate de către o persoană apropiată.

10.17. În conformitate cu condiţiile expuse în paragraful 1.1., alineatul 1-3, 5 şi paragrafele 1.10. - 1.12., cererea Cumpărătorului va fi procesată de către Vânzător în mod gratuit.

10.18. În conformitate cu condiţiile expuse în paragraful 1.1. alineatul 4, cererea Cumpărătorului va fi procesată de către Vânzător în mod gratuit, în cazul în care costurile asociate cu întocmirea copiilor, procesarea datelor şi expedierea informaţiei către Consumator nu depăşesc limita rezonabilă. Aceste condiţii sunt valabile, doar în cazul în care nu sunt supuse altor reglementări.

10.19. Vânzătorul este obligat să proceseze cererea Cumpărătorului în formă scrisă în conformitate cu condiţiile expuse în paragrafele 1.17. şi 18.1. în decurs de 30 de zile de la primirea cererii.

10.20. În conformitate cu condiţiile expuse în paragraful 1.9., limitele drepturilor Consumatorului vor fi comunicate atît Consumatorului cît şi Oficiului de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovacia fără întîrziere.

Cookie-urile

Ce sunt cookie-urile

Site-ul magazinului nostru online (denumit în continuare ”site-ul”) folosește Cookie-uri. Cookie-urile (din engleză “fursecuri”) sunt mici fișiere, pe care site-urile le oferă vizitatorilor pentru stocare, pentru a fi folosite ca un mijloc de îmbunătățire a experienței utilizatorului. Cookie-urile conțin un șir de litere și numere, care ocupă foarte puțin spațiu pe hard disk-ul computerului. Acestea rămân în computerul utilizatorului până la data expirări (pe care o stabilesc site-urile, care le stochează) iar după această dată vor fi șterse automat. La fiecare vizită a site-ului, fișierele cookies citesc informațiile stocate din vizitele anterioare, astfel vizitatorul poate fi identificat și poate să arate de exemplu setările pe care le-a folosit ultima dată, sau să completeze formularele în locul său ca acesta să nu trebuiască să le completeze în mod repetat.

Site-ul nostru utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:

1. Necesare funcționării de bază
Acestea servesc la identificarea vizitatorului printr-un șir specific (nu include informații personale), pentru a-și aminti de bunurile plasate în coșul de cumpărături, privind acordul utilizării cookie-urilor, privind acordul trimiterii ofertelor și noutăților prin e-mail. Utilizăm aceste cookie-uri fără consimțământul dumneavoastră, dar puteți respinge stocarea lor în browser. Însă dacă veți face acest lucru, site-ul nostru nu va funcționa bine (de exemplu, nu veți putea plasa o comandă).

2. De statistică
Acestea colectează informații despre modul în care vizitatorul folosește site-ul (de exemplu, care subpagini sunt cele mai vizitate, cât timp vizitatorii stau pe ele, ce dispozitive și browsere utilizează vizitatorii, testarea noilor funcții). Datele colectate după analiză, în general sunt utilizate pentru a îmbunătăți performanța site-ului atât pe paginile tehnice, cât și pe cele de conținut. Stocarea cookie-urilor statistice pe site-urile noastre este mediată de aplicațiile părților terțe (Google Analytics, Exponea, Hotjar).

3. Pentru funcționare avansată
Funcții de exemplu, cum ar fi stocarea pe termen lung a setărilor utilizatorului (chat, rating, cupoane de reduceri) este asigurată de acest grup de cookie-uri. Pentru aceasta folosim pe site-ul nostru aplicațiile terților (Google, Facebook, Exponea, Dognet, Livechatoo, Chatisto).

4. De marketing
Cu aceste cookie-uri, se aplică publicitatea destinată unui grup țintă. Dacă este permisă, reclama, prezentată pe site-uri va fi aleasă în funcție de ce ați fost interesat, iar reclama care a fost vizualizată deja nu se va mai afișa foarte des și eficiența ei va fi evaluată. Permitem ca cookie-urile de pe site-ul nostru să fie folosite de terți, în special de rețelele publicitare și sociale (Google AdWords, Facebook, Adform). Ele nu conțin informații personale.

5. Depozitarea Local Storage
Depozitarea Local Storage nu își are locul în cookie-uri, dar funcționează în același mod și poate fi utilizată în aceleași scopuri. Site-urile nostre stochează în local storage cheile serviciilor Exponea și Optimizely.

Pentru mai multe informații, consultați lista cookie-urilor utilizate.

Schimbă setările cookies